Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

War X

 

Мина Стоянова

 

 

загубих се
сменям картините и върху тях се опитвам да трупам
интелект върху интелект без да преименувам цветовете a възприятието за тях
тогава рисувам
но не съм истинска - система - конкурирам се отвътре
така съществуват в необходимост и език -
- но не знам пръв е разумът или идеята за разума
защото сме самотни от идеи в които потъва
интелект
- кой от тях избутва или не избутва другия?

 

когато преносимият център на идентичността
заседне в центъра на егото
те взаимно се неутрализират
и се появява социум

 

war x

 

ако не си свидетел на началото
не си свидетел и на края
когато гледаш как нещо умира
ти спираш да го наблюдаваш
изчезва зарядът и познанието

 

дали затова времето се забавя и забързва
дали затова е времето?

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2008 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]