Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съдържание на книгата

 

семена

 

Мина Стоянова

 

 

в тялото на земята чужди тела сме
само онова което
между ръцете ни цъфти
е по-важно от самите нас
гледам те и в устата ти пълна с хартия пиша:
не говори
обричаш думите на време
те трябва до последно да ни чакат…
мълчи докато клепачите ни натежат
и смъкнат от лицата ни смъртта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. юни 2010 г.
Публикация в кн. „Градове сме, а после пустини“, Мина Стоянова, Изд. „Арс“, Благоевград, 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]