Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съдържание на книгата

 

вода

 

Мина Стоянова

 

 

водата изгребва от човека пясък
той е тишината между две сътворения
пътят който няма да измине
най-дълбокото небе пази тайната
кое море е истинско –
онова вътре в рапана
или това в което рапанът някога е бил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. юни 2010 г.
Публикация в кн. „Градове сме, а после пустини“, Мина Стоянова, Изд. „Арс“, Благоевград, 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]