Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съдържание на книгата

 

съзряване

 

Мина Стоянова

 

 

има две състояния –
да бъдеш свободен и да не бъдеш роб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. юни 2010 г.
Публикация в кн. „Градове сме, а после пустини“, Мина Стоянова, Изд. „Арс“, Благоевград, 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]