Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съдържание на книгата

 

никой

 

Мина Стоянова

 

 

никой няма да провиди в сърцето ти
отвъд мрака на личността
нито ще се удави в очите ти
защото ти нямаш очи
само очите те имат

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 07. юни 2010 г.
Публикация в кн. „Градове сме, а после пустини“, Мина Стоянова, Изд. „Арс“, Благоевград, 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]