Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

***

 

Мина Стоянова

 

 

Никой няма да провиди в сърцето ти
Отвъд мрака на личността
Нито ще се удави в очите ти
Защото ти нямаш очи
Само очите те имат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 19. януари 2008 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]