Стоян Терзиев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Арабия

 

Стоян Терзиев

 

 

Не хвърляй пясък
по очите ми,
когато те оглеждам.
С камили те купувам -
ще добавя още три.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. юли 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]