Стоян Терзиев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Бенгалия

 

Стоян Терзиев

 

 

Пеперуди две са кацнали
върху синята глава на слон.
С тях ослушва се за пукот на бамбук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. юли 2004 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]