Валери Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

За Дон Кихот

 

Валери Петров

 

 

 

Днеска срещнах Дон Кихот.
Яздеше със бавен ход
върху свойта стара кранта,
стара кранта Росинанта.

 

Аз му казах: - Добър ден! -
Той ми каза: - Тръгвай с мен!

  Нищо, че сме двама-трима
  смешни, вън от модата,
  пак добре е, че ни има
  още във природата!

Малко се поколебах,
но си казах: - Страх не страх!...
Сложих броня, яхнах коня,
спуснах се да го догоня.

 

И сега във тоз живот
яхам редом с Дон Кихот.

  Нищо, че сме двама-трима
  смешни, вън от модата,
  пак добре е, че ни има
  още във природата!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. януари 2020 г.
Публикация в кн. „Избрано“, Том втори, Валери Петров, Изд. „Захарий Стоянов“, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2006 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]