Димитър Васин

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Димитър Васин

 

   

  ...И какво натрупа
  във хралупата си?
  Сит избяга
  от трапезата на всички.
  Сит отнесе
  и благоприличието си.

   

  Песента ни утре
  няма да запееш.
  Беше
  и остана
  сам с планетата.
  За проклетата прокуда
  дума не продума.
  Рано, много рано
  се събуди после
  и римува миналото си.

   

  Скритото от всички
  те затрупа.

   

  Викаш ли? Не чувам
  нищо.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]