Димитър Васин

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Димитър Васин

 

   

  Въглените са накацали по жиците
  и са лястовици –
  огънят ще догори високо
  и внезапно ще избухне
  срещу слънцето.

   

  Слънцето от никой
  никога не е затуляно.

   

  Буден е във мене огънят
  и се гъна днес от въглените му.

   

  Въглените са накацали по жиците
  и са музиката,
  от която оглушават чувствата.

   

  Будният е буден с музиката
  и догонва себе си под слънцето.

   

  Слънцето над жиците залязва късно...

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]