Димитър Васин

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Димитър Васин

 

   

  Стръмно е в окото ти,
  а и стръмнината
  пада тъмна.

   

  Върна ли се някой?

   

  Плакалият
  чака в ниското.

   

  Искам да отмина,
  а не мога.
  Слогът е заплетен
  в песента, която
  глъхне.

   

  Бъхтя в тъмното.
  И кръвта ми бъхти
  тъмна.

   

  Връзвам се за песента
  и под знамето си
  будя рано
  свободата.

   

  За обратното вървене
  пътят не минава
  през огнища
  и през мене.

   

  От върха се вижда
  само продълженото...

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]