Димитър Васин

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Димитър Васин

 

   

  Пръстите захвърлиха отгоре
  болката и страстите си.
  И пръстта внезапно
  проговори
  с мъжки спомен
  и сълза догонена.

   

  Газеното и изгазеното
  пак се моли
  за живота.

   

  Дирен
  и издирен съм с хомота му.

   

  И със цвете във ковчега
  гегата въртя.
  Тайно от смъртта.
  От живота даже тайно.

   

  Стана ли от гроба –
  ще ме срещнат
  и изпратят
  само живи.

   

  Тайната е
  във ръка подадена ...

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. "Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]