Димитър Васин

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Димитър Васин

 

   

  Въздухът крепи завръщането ни.
  И отлитането ни крепи.
  А разсипаните ни въздишки
  дишат тежко
  и подпират
  сенките, подети
  от крилата.

   

  Въздухът, въздухът не стига,
  за да стигнем себе си.
  През замерването с думи.
  През куршуми.

   

  Сенките са обезглавени.

   

  Верните на домовете си,
  на кръвта и на крилете верните
  се разделят повсеместно.

   

  До смъртта се стига много лесно.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]