Димитър Васин

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Димитър Васин

 

   

  През мъглата на доверието
                                          минах.
                                    Затворете
                                        миглите
                                                   си
                                                 зид
                                                   да
                                          вдигнат.

   

  През мъглата на доверието
  стигам и отварям дверите
  на сърцето и очите си.

   

  Мислите събирам из мъглата
  и препатил падам
  във прегръдката на хляба,
  вечното и на невечното.

   

  Зидовете се събарят.
  Само хлябът
  във сърцето ми да е опечен...

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]