Димитър Васин

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Димитър Васин

 

   

  Само мъртвият ще ми покаже
  пътя по-нататък –
  колкото и да е кратък,
  колкото и да е на земята.

   

  Мятат се върху ми
  облаци прокажени.
  И очите ми са влажни
  от товара им.

   

  Свой ли ми показва пътя
  със светкавици?
  Със гробове пътя –
  свой ли ми показва?

   

  Тате,
  за препънатия
  пътят по-нататък не замина.
  Помогни ми, тате!

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. октомври 2011 г.
©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]