Владислав Христов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

срещници

 

Владислав Христов

 

   

  плъховете изгризват мрака
  за да влязат
  лъчите на слънцето
  тя няма да се върне в стаята
  чакай я на друго място
  сушинка някаква заслон
  където да се срещнат очите ви
  ръцете ви да се сплетат
  змии в сянката на
  гробищен камък

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. август 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]