Владислав Христов

проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Любовникът

 

Владислав Христов

 

     

     

     

              кой е този мъж в полунощ на терасата ти между бръшляните провира се тихи стъпки хриптене на дробове мъж който не разпознаваш с чужди движения и чужд аромат имаш време да се обадиш на полицията но букетът в ръцете му те спира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. юли 2011 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]