йордан ефтимов

ОПЕРА НИГРА


 
Opera nigra е авторски неологизъм -
множествено число от Opus nigrum,
непреводим термин от алхимията,
бележещ началния етап от превръщането
на металите в злато.


на Андреана,

I
Проглас към Евангелието

II
Натюрморти, ок. 1998 (2006)

III
Загубен в Падуа

IV
На един поет

V
Проверка на студения фронт с пръст

VI
Портрет на една дама II

VII
Триптих

VIII
Книга

IX
Знаци и знакове

X
Посрещане
 
 


Йордан Ефтимов е роден през 1971 г. Преподавател е по Писане на академично есе в Нов български университет - София и по История на античната литература в СУ "Св. Климент Охридски".

От същия автор:

"Африка" (1998);
"Единадесет индиански приказки" (1997);
"Метаметафизика" (1993);

-------

В по-ранни свои варианти "Проглас към Евангелието" е публикувано в "Литературен вестник", "Натюрморти", ок. 1998 (2006)" - в сисанията "Съвременник" и "Страница" - Пловдив, "Април" - в списание "Страница" - Пловдив, "На един поет" - в списание "Кант", "Загубен в Падуа" - в списание "Сезон", "Проверка на студения фронт с пръст", "Знаци и знакове" и "Портрет на една дама II" - във вестник "Литературен форум". Останалите се публикуват за първи път.

-------
 

Второ издание на 12. април 2001 г., този път електронно!
Първо издание: "Анибус", София, 2001 г.

©2001 г. Йордан Симеонов Ефтимов. Всички права запазени.
©2001 г. Литературен клуб. Всички права запазени.

www.litclub.bg