II

Натюрморти, ок. 1999 (2006)


 
I. Татарли

Слънце о жълта стена на вулканизатор
Увиснала на ченгел гума, зееща под стрехата
                                             на метър и половина над тротоара
Затлачен минерален извор на десет стъпки от
                            притвора на разграбвана периодично черквица
Полюляващо се цветно пране между набодени тук-там брези
Мукавени къщи Една от тях облицована с мрамор
Покриви от румънска мушама закрепени с обикновен канап
Чинии взрени в небето

II. Ж. п. прелез

Омазана с кал ръждясала стена на фургон
Табела Олио, окачена върху изсъхнало дърво до него
Нераздигнати чаши ограждения на бивши строежи на блокове
Къщичката на стрелочниците, превърната в дрогерия
Автобусна спирка осеяна с дупки и кладенци
Минно поле накъсани кадри издраскани от снежинки

III. СТ Завод - Завод за безалк. напитки

Транжирана птица
Гроздове висящи на самия ръб
Лицата на всички - дюли
Линията - серия от къси хорди
                 между еднакво отдалечени от центъра квартали
Лютив дим запечатващ като с парафин отдушниците на тялото
Бабички затичващи се да използват зейналото празно място

IV. Вход

Непрекъснатата и широка ивица от мирис на урина
Стена срещу асансьорни шахти с надпис fid върху нея
Празно мястото за стъклото Вее като за световно
Копчета за първите два етажа обгорени, недействащи
Крушка защитена от нещо като хокеен шлем
Последен етаж все още служещ за ебалник на учениците
                         от горните класове на гимназията в близост

V. Последен

Купчина празни кашони отляво, до оголен прекъсвач за осветлението
Отрова разхвърляна разсеяно
Ронеща се мазилка на един изначално блиндиран терен
Отвор в края на един от коридорите
Срещу него на не повече от две секунди силен вик стария
                                                                                      комин на ТЕЦ
         от който сега излиза нажежен въздух и облачетата отзад
                                         трепкат като отражения във вода

VI. Отгоре

Сергии групирани в два гръбначни стълба до правилния
                                                         триъгълник на покрития пазар
Върху им счупени щайги плющящ найлон и велпапе
Но преди всичко останало ронещи се парчета тухла
със заседнали в тях при опичането въглени трупчета от паркет
                                                            и плочки от тротоар
                                                          за да не ги вдигне някой
Гънките на гофрирания покрив на общинската част крият
                  само подгизнали късове от празни дървени каси
Бариера от локви

От северозападната страна са изсипани две купчини пясък
 
 
 

- съдържание - литературен клуб -