VIII

Книга


 
Моята баба е едно посвещение
Тя е посвещение в Книгата на живота

Написано от неизвестна ръка
посвещението, наречено моята баба, е изпратено до майка ми
от непознат влюбен

После е предадено на мен и аз съм го сложил при класьорите с марки

Върху тази книга колцина поставиха своите бележки в полето?

Едни направиха схолия и демонстрираха, че владеят
                             събирането и изваждането, наридните работи
Други писаха, за да се знае колко дължат в кожи и крини

Аз не написах нищо
 
 

- съдържание - литературен клуб -