Красимира Зафирова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Красимира Зафирова

 

 

Не може ли ПОУКАТА да бъде най-отпред,
във авангард, да ни залее с тържество –
победен рог да прозвучи, да се сгъсти
уханието на цветя и после чак,
когато хетерите даже спят,
загърнати едва от туниката на нощта
и на войниците от дишането, тежко като меч
полуизваден от кована ножница – едва тогава
неясните подробности да избуят
и, който може, нека си пробива път
и нека разгадава – вятърът къде започва
и къде е краят на историята.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. август 2008 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]