Адонѝс

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

***

 

Адонѝс

 

Превод: Кадрие Джесур

 

 

   

  Като стана на осемдесет, на осемнайсет години ще бъда
  най-много. И преди съм го казвал, колко пъти
  го казах, Бейрут не ме чу обаче.
  Трупът, трупът омесва човека с дрехата.
  Този труп, който лежи като книга,
  а не като мастило.
  Трупът, който не се вмества нито в телесното притегляне
  нито в словореда.
  Трупът, който чете земята не като река, а
  като камък четящия труп.
  (Да, случва се да обикна пословиците и поговорките понякога:
  Труп щеше да си, ако не бе познал страстта.)

   

  Казвам и повтарям:
  Дървото е мой стих. От клон на клон,
  от листо на листо, и майчинството само на стеблото.
  Казвам и повтарям:
  ветропоказател е стихът. Не е вятър ала харман
  на вятъра е. Не е завъртане ала е орбита.
  И така отменям правилата и за всеки миг
  налагам негово собствено. Поемам на път и не се завръщам.
  Посока септември, към вълните.

   

  И така на раменете си понасям Куба в Ню Йорк,
  питам: Кога ще пристигне Кастро? И чакам
  между Кайро и Дамаск, извървял половината
  на пътя, който трябва цял да бъде извървян.
  ...Със свободата се срещна Че Гевара. С нея влезе
  в ложето на времето, заедно заспаха.
  А като се събуди, повече не я видя. Тогава заряза съня и
  влезе в мечтата, в Беркли и Бейрут, където
  всичко се кани да стане всичко
  в други пчелни кошери.

   

  И така оставих Ливан да тече
  като бясна вода,
  между две лица -
  едното, защитено от нощния мрак, напомнящо марихуана
  и другото, подкрепяно от студа на слънцето и твърде близо до IBM.
  На единия бряг бе застанал Гибран
  на отсрещния - Адонис.
  Напуснах Ню Йорк
  както от постеля се излиза:
  угаснала звезда е жената, а леглото почти се разпада,
  дърво без корен,
  куцо време,
  кръст, забравил за тръните.

   

  И ето аз,
  този, когото донесе първата кола по водата,
  тази, с образите, наранили Аристотел и Декарт
  се раздвоявам между
  Ашрафие и книжарницата Рас Бейрут,
  Между Захрат ел Ехсан и печатницата Хайек и Камал
  там, където писмото във фурма се превръща,
  а фурмата в сив гълъб,
  там, където 1001 нощ се ражда,
  а Бутхайна и Лейла се загубиха,
  там, където Жамил обикаля сред камънаците
  а Кайс се затри.

   

  Ала,
  мир за розата на тъмнините и пясъка,
  мир за Бейрут.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. март 2008 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]