Анхела Ибанес

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

ОТВОРЕНА ДЛАН

 

Анхела Ибанес

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Отворената длан. Нито хляб. Нищо.
Пустата и суха степ, планини и гънки от жажда.
Пръсти, опипващи слънцето,
Хоризонтът. Небето като боздуган.
Отворената длан. Ни къшей хляб. Нищо.
Звезди, кълвящи студа,
Отварящи пукнатини в кожата.
Вятър. Северняк, метящ пустотата,
Тъма. Черни облаци, слепящи светлината.

 

 

 

 

 

 

Из Раз-рушава-не. Разтегляне в 4 поеми и една струна,
двуезична, испански и португалски, Бразилия (2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 11. юли 2018 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]