Хавиер Алмусара

поезия

Литературен клуб | съдържание на антологията | страницата на автора

 

 

БЛАГОДАРНОСТИ

 

Хавиер Алмусара

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

Благодаря, Господи, за моите ограничения,
за сянката на живот,
която заграбва бляскавата
истина в привидния
покрив на моята пещера,
за поставената цел
и несигурното й намерение:
може би наситеността,
която дължа на онзи срок.

 

Благодаря, Господи, за моите слабости,
за въздуха, който молят белите дробове,
за водата и жаждата,
за моето куче пазител,
тази болка, която лае в раните.

 

Благодаря, Господи,
за светлината и сенките,
които са скритото лице на светлината,
за нощта и съня,
който попречи да се плаша от последната нощ,
за мътната кал и за твоя дъх.

 

Благодаря, Господи, за всичко и най-вече
благодаря от все сърце, че ни даде
неспокойната самота, която ни обедини,
за това, че направи нужно което съм,
че постави в мой досег, което обичам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 06. април 2008 г.
Публикация в кн. „Четвърт век испанска поезия 1980-2005 (антология).“, „Проксима-РП“, София, 2008
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]