Мария Виктория Атенсия

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

ГРАДЪТ

 

Мария Виктория Атенсия

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Завръщам се, заекваща, отново в моя град, Флоренция,
Париж, Гранада, Амстердам, зарад които съм която съм,
любим град, улици и тротоари, стъклени прозорци и балкони,
брегове - ако ги има - крепостни стени и, около, гората.

 

   Отделям в себе си особено внимание отново да се пременя със спомен,
който ги спасява - и спасява мен, макар да не е важно, -
и въздигам тези думи,
води и косове, в насъщния им миг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. ноември 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]