Мария Виктория Атенсия

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

АКО КРАСОТАТА...

 

Мария Виктория Атенсия

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Ако красотата трябва да отстъпи в свежестта си,
не оставяй да погасне в мен всесилието й,
че ако отдадох преднина на други дарове, то аз
не подминах ценността висока на подаръците ти:
така примерната красота, с която ме отрупа,
или тъй се струваше на повече от мен обичания ми,
ми отпусна да се наслаждавам все по-силно
на разпалена любов, препълваща с излишък
отнапред приготвения съд, на срещата донесен.

 

   Понапукала се глината му, без кърпежи или стяги,
остави ми достолепие, което да отдалечи смъртта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. ноември 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]