Уендъл Бери

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

Как да станеш поет

 

(да ми напомня)

 

Уендъл Бери

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Намери място за сядане.
Седни. Замълчи.
Трябва да разчиташ на
дарба, начетеност, знания,
умения - повече от тези,
които имаш - вдъхновение,
труд, възраст, търпение,
защото търпението и времето правят
вечността. Читателите,
които харесват стиховете ти,
се съмняват в преценката си.
Дишай безпристрастно
в не безпристрастната атмосфера.
Избягвай кабели.
Говори бавно. Живей
триизмерен живот,
стой далеч от екрани.
Стой далеч от всичко,
което не зачита мястото, където е.

 

Няма несвети места,
има само свети места
и осквернени места.
Приеми последиците от тишината.
Вземи най-доброто от нея.
От малките думички, които изникват
от тишината, като молитви
обратно към този, който се моли,
напиши стих, който не смущава
тишината, от която идва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 22. април 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]