Уендъл Бери

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

Спокойствието на дивите неща

 

Уендъл Бери

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Когато отчаянието от света расте във мен
и от най-малкия шум в нощта се будя
от страх какъв ще е животът ми и този на децата,
тогава отивам и лягам там където шарен паток
почива гордо над водата, където прекрасната чапла се храни.
Откривам там спокойствието на дивите неща,
които живота си не усложняват с предчувствия
за скръб. Откривам силата на тихата вода.
И чувствам как слепи през деня звезди над мен
очакват свойта светлина. За кратко
отдъхвам в обятията на света, и съм свободен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 22. април 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]