Хайме Хил де Биедма

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

СПОМНИ СИ

 

Хайме Хил де Биедма

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Красив живот, който протече и изглежда
не протича вече...
                                  От този момент углъбявам
сънища в паметта: потръпва
вечността на времето там в дъното.
И изведнъж един водовъртеж нараства,
който засмукващ ме повлича към дълбочина
на бездна, накъдето се отправя, ускорено,
завинаги продънвайки се, миналото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]