Хорхе Луис Борхес

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

Бялата кошута

 

Хорхе Луис Борхес

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

От коя балада грубовата в Англия раззеленена,
от коя персийска щампа, в кой район потаен
с нощите и дните ни, на вчера във владение,
бялата кошута призори в съня ми се яви, незнайна?
Продължи секунда. Зърнах как пресичаше поляната
и се губеше из златото на нереална вечер,
призрачно създание от малко спомени далечни
и забрава малко, бялата кошута едностранна.
Божествата, този странен свят които ръководят,
позволиха ми да те сънувам, не да съм ти господарят;
може би на някакъв завой на бъдещето неизбродно
ще те срещна пак, кошута бяла от сън благодарен.
Аз съм също един бягащ сън, но който продължава
малко повече дни от съня с поляната и белотата явна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 13. юни 2016 г.
Публикация в кн. „Поетическа антология 1923 – 1977“, Хорхе Луис Борхес, пр. Рада Панчовска, Изд. „Проксима-РП“, С., 2016 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]