Хосе Игнасио Кален

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

БЕКЕРИАДА ІI

 

Хосе Игнасио Кален

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Да бъдеш уморен има пера.
Луис Сернуда

 

Самотна те видях под слънцето да разиграваш хиляди пролетни бели семенца, които се зараждаха в косите ти.
Блестеше като житото. Блестеше като хиляди въоръжени воини и късаше завесите от тягост
с морския си дъх.
Вдъхнах те когато преизпълни синевата с тази на очите си. Докоснах те, когато бризът ти докосна кожата и потрептя до влюбен вятър.
Последвах стъпките ти, уморен, унил и предан, видял да преминава безпорядъка от щение,
пребликнало във всичко, прекосявайки душите нанагоре в улицата, като морски земетръс от лава.
Твоят поглед отпочина на пламтящия асфалт и твоята ръка в друга ръка. И беше краят. И
мълчанието.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. януари 2004 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]