Луис Сернуда

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

НЕ КАЗВАШЕ НИ ДУМА

 

Луис Сернуда

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Не казваше ни дума,
Приближаваше само въпросително тяло,
Защото не знаеше, че желанието е питане,
Чийто отговор не съществува,
Лист, чийто клон не съществува,
Свят, чието небе не съществува.

 

Тъгата си проправя път през костите,
Завръща се по вените,
Докато се отвори в кожата,
Фонтани от сън,
Въплътени във въпрос, отправен в облаците.

 

Едно докосване мимоходом,
Бърз поглед сред сенките,
Са достатъчни да се сцепи на две тялото,
Жадно да приеме в себе си
Друго тяло, което да сънува;

 

Половина с половина, сън със сън, плът с плът,
Сродни по фигура, сродни в любов, сродни в желание.

 

Макар да е само една надежда,
Защото желанието е въпрос, чийто отговор не знае никой.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 02. октомври 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]