Стивън Дън

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Списък

 

Стивън Дън

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Работа вкъщи, работа в фабриката, работа,
която взима от тялото
и не го връща.
Работа в офис c кирлива
печалба, ужасната вежливост
на администратора, работа, която краде
от инстинктивното, за да плати на хладните
повърхности на мозъка. Работа,
която прави любовта трудна, довежда
съня, изтърсва тялото
пред шкафа с алкохол. Работа,
която превзема вътрешностите и плъзва навсякъде.
И работа по навик след като свърши
работата, незапълнените пространства
на калвиниста, каквото е брачното ложе понякога.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 30. ноември 2020 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]