Дилън Томас

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

Разговорът на молитвите

 

Дилън Томас

 

Превод от английски: Александър Шурбанов

 

 

Разговорът на молитвите, които ще сe кажат
от детето, към леглото тръгнало, и от мъжа на стълбите,
качващ се към своята умираща любима във високата ѝ стая,
то без грижа към кого в съня си ще се понесе,
той прелял от сълзи, че тя скоро ще е мъртва,

 

в тъмното кръжи около онзи звук, който ще литне
към откликващите небеса нагоре от зелената земя,
от мъжа на стълбите и от детето до леглото му.
Този звук, който и двете им молитви ще изкажат
за съня в закриляна земя и любовта, която ще е мъртва,

 

ще е същата крилата скръб. Кого ли те ще утешат?
Мигар неограбено дете ще заспи или мъжът ще плаче?
Разговорът на молитвите, които ще се кажат,
ще кръжи около живите и мъртвите, и онзи мъж на стълбите
тази нощ не ще намери мъртва, а жива и топла

 

в огъня на обичта си своята любима във високата ѝ стая,
и детето, без да се запита към кого молитвата му литва,
ще потъне в скръб дълбока като истинския негов гроб
и ще види през очите на съня как тъмнооката вълна̀
го влече по стълбите нагоре, дето тя лежи в леглото мъртва.

 

 

 

1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 22. март 2021 г.
Публикация в кн. „Дордето слънцето се пръсне“, Дилън Томас, пр. Александър Шурбанов, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2018 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]