Андре Френо

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

КОЙ ПРИТЕЖАВА И КАКВО?

 

Андре Френо

 

Превод от френски: Елисавета Багряна

 

 

Кой притежава и какво в тези оградени места? Чии са
планината, обсадена до върха,
търпеливите стени, жълтите жита, бадемите?
Дали е твое, твое това хубаво имение,
къщата, скъпоценния басейн,
детето, което играе на полянката?
Ах, кой би могъл да задържи в ръцете си
стените, които се рушат, цветето - неувяхващо,
раздробеното наследство, пресъхналите кладенци?
Кой ще чете имената на угасналите фамилии
върху мъха на забравените гробове?
А вятърът, скалите, а смъртта - чии са?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. септември 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]