Андре Френо

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

МОЯТА ОМРАЗНА ЛЮБОВ
ПОЕЗИЯТА

 

Андре Френо

 

Превод от френски: Елисавета Багряна

 

 

Като змия която плува срещу течението на реките
като сабя която пада и пак се вдига безмълвно
като дебела жена която кипи
като бобени зърна които изникват
над изравнената с гребло земя
като стена която се руши от жарта на саламандера
единствен искрющ огън прекосяващ пустотата
като времето издялано от нощта
лъчиста като отдавна изгаснала звезда
която изведнъж отново светва
е моята омразна любов поезията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. септември 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]