Александър Говорков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

***

 

Александър Говорков

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

Стоя сред руините на моя дом.
Оцеляла е само ябълката, посадена от баща ми.
…ето тук е спала Ева,
духал е северен вятър,
и ябълката имала упойващ вкус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 02. юни 2006 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]