Александър Говорков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

***

 

Александър Говорков

 

Превод от руски: Роман Кисьов

 

 

Подобно черна чайка
продавачът на вестници
крещи: „Paper! Paper!“
Черни вести на бяла хартия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 02. юни 2006 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]