Джим Харисън

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен указател

 

 

Търсачи

 

Джим Харисън

 

Превод от английски: Пейчо Кънев

 

 

  По време на изгрева Уорън е върху леглото ми,
  парцалива маса с козина, слушащ
  птиците, все едно решава дали иска
  да хване някоя. Той притежава превзети
  старчески заблуди. Един заек притичва
  през двора и той тръгва след него,
  мислейки си, че може да съкрати нарастващото
  разстояние, тъй както аз последвах една прекрасна
  жена по булевард „Монпарнас”, но не успях
  да застигна бързите й крачки, онова „чат, чат” на
  обувките й, напредващи в пространството, вземащи
  последен завой, но когато аз завих, тя беше изчезнала,
  и аз погледнах нагоре към дърветата, като си мислех,
  че може да се е покатерила на някое от тях.
  Когато бях млад едно селско момиче се покатери
  на дърво и започна да замеря с ябълки лицето ми,
  гледащо нагоре.
  Двамата с Уорън сме търсачи. Той търси мъртвата
  си сестра Шърли, а аз мисля за брат ми Джон, който
  напусна земята и тръгна на онова пътешествие,
  на което потеглят всички живи същества.
  Котката и човекът са обляни в приятна нищожност,
  очите им са вгледани в птици и звезди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 31. октомври 2017 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]