Клара Ханес

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

МЕСО

 

Клара Ханес

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

ВИЖДАМ СЪЩО, Баковия, докарания от кланицата добитък.
Огромни одрани тела на животно
с още блестящо месо,
почти живо,
които после безупречно
ще бъдат нарязани на парчета
от точния нож на месаря.
Беден мършав заяк
разполовен,
с покрити още с кожа лапи
като траурни ръкавици...
Гледам своите ръце.
Различавам цяло тялото си,
ден след ден,
сложено също там върху масата,
разчленено така.

 

Цивилизовани сме при все това,
оставяме се да запазим един другиму
привидността на живот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 19. април 2004 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]