Джонатан Дън

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

ПРЕВЕЖДАНЕ (2)

 

Джонатан Дън

 

Превод от английски: Цветанка Еленкова

 

 

на Яна Букова

 

 

Паякът изгради мост
от чантата до крака ми
и ме изуми
минавайки под него.
Някъде между A и B,
се стрелна към невидимото C,
като добър преводач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 10. февруари 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]