Федерико Гарсия Лорка

драматургия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

 

ДОНЯ РОСИТА ИЛИ ЕЗИКЪТ НА ЦВЕТЯТА

 

 

Гранадска поема около 1900 година,
разделена на различни градини, с песни и танци

 

Федерико Гарсия Лорка

 

Превод от испански: Тодор Нейков

 

Превод от испански на стиховете: Стоян Бакърджиев

 

 

 

 

  Първо действие

 

  Второ действие

 

  Трето действие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2023 г.
Публикация в кн. „Доня Росита или езикът на цветята“, Федерико Гарсия Лорка, Изд. „Народна култура“, С., 1978 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]