Луис Росалес

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ЗА ТОВА КАК ДОЙДЕ НА СВЕТА МОЛИТВАТА

 

Луис Росалес

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

От лилия в молитва, от пяна наранена
на мълчаливата зора от хода;
от изненадата на плът без грях, угодна
в сладостното съзерцание на детето пленена;

 

от сняг, който се спира да не падне
по сламата, с венчавката Господна;
от кръв в успение край благородната
роза от непорочния скут паднала;

 

от поглед, вдигнал се към висината
подобно извор на вода прохладна,
където срещна прием наслаждението;

 

от длани, сбиращи си красотата,
за да успокоят, сред снежното пространство,
тъгата на човека и на вятъра запущението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 14. май 2010 г.
Публикация в кн. „Поезия“, Луис Росалес, пр. Рада Панчовска, Изд. „Проксима-РП“, С., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]