Чантал Майярд

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

5. ПРОБУЖДАНЕТО

 

 

Превод от испански: Живка Балтаджиева

 

 

 

На ръба на съня отваря
очи. Без да ги отвори. Нещо
се буди,
съзнанието
за непрекъсваемост.
От друга
непрекъсваемост. И тогава
идва чудото: тревата.
Под краката растяща.
Тревата!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. септември 2010 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]