Чантал Майярд

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на авторката

 

 

6. И ЧУВСТВОТО?

 

 

Превод от испански: Живка Балтаджиева

 

 

 

И чувството?
Не, няма го, няма тук чувство.
Трябваше ли да има?
Е ли поезия този стих, който описва
студено, което се случва?
И какво е, което се случва?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. септември 2010 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]