Клод Маккей

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Любовта на града

 

Клод Маккей

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

За кратък, златен като старо вино миг,
градът милостиво прекрачи оврага дълбок.
Цвета на кожата ми забрави
и без даже да помисли, че съм чужд,
се наведе и сърцето ми враждебно да спечели,
страстно ме притисна до меката си гръд.
Огромен и горд, от странна любов обладан,
за жарък час само, гордостта ми градът доказа с поклон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 22. януари 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]