Мирча Динеску

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

КОРАБЕН ДНЕВНИК

 

Мирча Динеску

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

 

 

Заслепен от фаровете
                в яслата на Балканите,
където морето шурти
                в клозета на кръчмата,
откъртваш дъска от оградата
                и правиш корабче,
слагаш шапка със семена
                и ставаш търговец.
Стига ти стотачка
и редовни документи
                с турско или гръцко име:
Ибрахим, Казалъки или Янис,
само далече от брега ще узнаеш кой си.
Европа е в съседния кораб. Поздрави я!
Радиото от пристанището облизва пяната.
Денят се плъзга по острието на ножа,
без да се пореже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 30. януари 2006 г.
Публикация в сб. „Демокрация на природата“, Изд. „Христо Ботев“, С., 1995 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]