Патрик Модиано

Нобел за литература - 2014 г.!

Литературен клуб | преводна художествена литература | нобелисти

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]