Антонио Фернандес-Молина

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

* * *

 

Антонио Фернандес-Молина

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Макар да се явяват отбелязани,
Всяка жена и всеки мъж,
В книга с печатни грешки,
С повторени странци
С изобилни пропуски
И празни листи,
Носят на лицето си следите
На изживените дни, в очите си
Са събрали многобройни образи,
И имат на челото си, добре оформени,
Сенки на дръзки мисли.
На всяка жена и на всеки мъж
Техният двойник живее в някое място.
Битуват, освен това, двойници не човешки,
На животни, на растения, на минерали...
Които врязва в паметта духът...
На книги двойници, на всякакви предмети,
И, нека сме смирени и безстрастни,
Всяко човешко същество е двойникът на много
Неща, които го обособяват и допълват
Смисъла на човешкото му съществуване,
Отъждествено с всичко.
Лицата се явяват,

 

С думи подпечатани,
Със звуци, мисли,
Колебания и жаждания...
Миговете се явяват отбелязани.
Смесването на събитията
Шиба съществуването, както водата
Я пълнят с изобилна пяна.
Върху всяко лице се борят сили,

 

Срещу различните ветрове.
Опитват се да изгладят следите си,
Свирепи клони, блъскани
От урагани и пороища
На бурите на духа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 02. октомври 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]